Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5769 ze dne 28.5.2019

12/1384                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

uzavřít se subjekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu smlouvu o vypořádání závazků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup