Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5627 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

12/1388                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 5 - 21 předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 24 - 33 předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
4. bere na vědomí

žádost společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, a informaci o způsobu financování projektu dle důvodové zprávy

12/1388                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00369/2019/KPP ze dne 14. 3. 2019, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
6. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o rozšíření uznatelných nákladů projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
7. rozhodlo

rozšířit uznatelné náklady projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00373/2019/KPP ze dne 25. 3. 2019, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

12/1388                         13. 6. 2019
8. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05754/2018/KPP dle přílohy č. 40 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

 

12/1388                         13. 6. 2019
9. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05755/2018/KPP dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup