Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 63/5622 ze dne 28. 5. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje           

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

12/1389                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 7 přílohy č. 9 text: „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2022  celkové výdaje na akci 11.640 tis. Kč, tj. 2.910 tis. Kč ročně“ na

text:

„Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2023  celkové výdaje na akci 13.958 tis. Kč, tj.: v roce 2019: 3.519 tis. Kč, 2020:         3.105 tis. Kč, 2021: 3.478 tis. Kč, 2022: 2.774 tis. Kč, 2023: 1.082 tis. Kč“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup