Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

12/1391                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost Národního památkového ústavu, IČO 75032333 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ve výši 80.000 Kč, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně – divadelní představení“ dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu

12/1391                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Národnímu památkovému ústavu, IČO 75032333, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně – divadelní představení“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup