Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5634 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

12/1394                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup