Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5643 ze dne 28.5.2019

12/1395                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu v rámci uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

12/1395                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

uložit v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC) a mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1395                         13. 6. 2019
3. pověřuje

radu kraje

ke všem jednáním souvisejícím s výběrem leteckého dopravce EU pro provozování předmětných závazků veřejné služby v zadávacím řízení včetně omezení přístupu k pravidelné letecké službě na uvedených trasách na jediného leteckého dopravce EU vybraného v zadávacím řízení

12/1395                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

zajistit financování závazků veřejné služby v pravidelné letecké dopravě na období 4 let od zahájení provozu leteckých spojení, v maximální výši 7.800.000 € ročně, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup