Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5630 ze dne 28. 5. 2019

12/1396                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje

12/1396                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

nepřijmout nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup