Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5446 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5639 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

12/1399                         13. 6. 2019
1. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností MBM rail s.r.o., IČO: 25277171 – 6. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

12/1399                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

o závazku kraje v max. výši 5.500.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 – 6. provozní soubor, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup