Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/14                         10. 11. 2016
1. volí

Mgr. Stanislava Folwarczneho

do funkce náměstka hejtmana kraje

1/14                         10. 11. 2016
2. stanoví

že náměstek hejtmana kraje Mgr. Stanislav Folwarczny bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup