Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 63/5631 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13.9.2018

12/1404                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1404                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

12/1404                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup