Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5635 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

12/1405                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

12/1405                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 1.947.322.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup