Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5803 ze dne 11.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/132 ze dne 16.3.2017

č. 6/542 ze dne 14.12.2017

12/1408                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v Moravskoslezském kraji linkami dálkového charakteru, dle předloženého materiálu

12/1408                         13. 6. 2019
2. bere na vědomí

postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk, dle předloženého materiálu

12/1408                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 274.393.324 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v relaci Ostrava - Šumperk“, a to na období 8,5 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup