Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 11/1230 ze dne 13.3.2019

k usnesení rady kraje

č. 63/5659 ze dne 28.5.2019

12/1409                         13. 6. 2019
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2018 bez výhrad

12/1409                         13. 6. 2019
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup