Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5649 ze dne 28. 5. 2019

12/1414                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice mezi krajem, městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, Kopřivnice IČO 00298077, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 48804525, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup