Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2274 ze dne 22.9.2016

k usnesení rady kraje

č. 61/5459 ze dne 30.04.2019

12/1418                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22.09.2016, bod 1.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup