Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5662 ze dne 28. 5. 2019

12/1420                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ financovatelného z  Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 16.000 tis. Kč

12/1420                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 7.000 tis. Kč

12/1420                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 18.500 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup