Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5678 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 4/275 ze dne 15.6.2017

č. 11/1234 ze dne 13.3.2019

12/1421                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1234 ze dne 13. 3. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „71.500 tis. Kč“ na „99.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup