Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

č. 63/5672 ze dne 28.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

12/1422                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 46.500.000 Kč

12/1422                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 46.500.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1422                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 58.000.000  Kč

12/1422                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 58.000.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1422                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

12/1422                         13. 6. 2019
6. rozhodlo

zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

12/1422                         13. 6. 2019
7. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování  projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ z 102.000.000 Kč na 123.000.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup