Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5673 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/980 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

12/1423                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/980 ze dne 28. 08. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „37.500.000 Kč“ na  „44.000.000 Kč“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup