Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5464 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5682 ze dne 28. 5. 2019

č. 63/5683 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

12/1428                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „IX. Studentská konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 7. 5. 2019 do 31. 7. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1428                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 199 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace vzdělávacího kongresu „VIII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

12/1428                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Vzdělávání v oblasti medicíny katastrof“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup