Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5560 ze dne 14. 5. 2019

12/1430                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ předloženého do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

12/1430                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/749 ze dne 14. 3. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup