Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

63/5687 ze dne 28. 5. 2019

12/1436                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020-2022


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup