Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5688 ze dne 28. 5. 2019

12/1439                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

12/1439                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

zrušit bod rozhodnout zrušit bod 19) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23.6 2016 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup