Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

12/1440                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

uzavřít

dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČ  47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup