Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5568 ze dne 14. 5. 2019

12/1444                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obci Těškovice, IČO 00535117, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Dům služeb Těškovice“ ve výši 2.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup