Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5696 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

12/1445                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zrušit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 rozhodnutí uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 s obcí Brušperk, IČ 00296538 a obcí Krmelín, IČ 00296848

12/1445                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 výši celkového obecního příspěvku na 3. výzvu u těchto obcí:

a)    Budišovice, IČ: 00635413, maximální částka 50.000 Kč,

b)   Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 00296856, maximální částka 150.000 Kč,

c)    Nový Jičín, IČ: 00298212, maximální částka 800.000 Kč,

d)   Příbor, IČ: 00298328, Maximální částka 150.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup