Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 61/5484 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5704 ze dne 28. 5. 2019

12/1451                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

12/1451                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup