Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

Č. 6/597 ze dne 14.12.2017

12/1455                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

schválit změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup