Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

12/1457                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup