Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5710 ze dne 28. 5. 2019

č. 64/5826 ze dne 11. 6. 2019

12/1458                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 1.000.000 Kč společnosti PP FILM s.r.o., IČO 24309087, na projekt „Přes prsty (celovečerní film)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1458                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč spolku Wallachia z.s., IČO 70641846, na projekt „Největší dar (pohádka)“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup