Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5715 ze dne 28. 5. 2019

12/1465                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Rudná pod Pradědem ze dne 23. 4. 2019 ve věci poskytnutí dotace na pořízení traktoru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1465                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Rudná pod Pradědem, IČO 00575984, ve výši 1.500.000 Kč na pořízení traktoru s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup