Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5171 ze dne 26.2.2019

č. 59/5323 ze dne 26.3.2019

č. 63/5737 ze dne 28.5.2019 

12/1470                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1470                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1470                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup