Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5751 ze dne 28. 5. 2019

12/1473                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

1.    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

2.    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže v házené v Moravskoslezském kraji 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

3.    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p.R.; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

4.    HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj v Třinci 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

5.    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „7. ročník ZÁVOD MÍRU/Course de la Paix U23 2019, Světový pohár v silniční cyklistice – Pohár Národů, Nationś Cup – Grand Prix Priessnitz spa 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

6.    TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „11. ročník Czech Cycling Tour 2019, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23,Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

12/1473                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 2. část dotace“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, ve výši 812.902 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

12/1473                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

12/1473                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Školní sportovní klub Bílovec,z.s., IČ 26626161, ve výši 320.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sociální zařízení sportovního areálu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   Obec Vysoká, IČ 00296465, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní turnaj v kopané obcí s názvem Vysoká“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

12/1473                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 350/2019/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Česká unie sportu, z.s., IČ 00469548, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup