Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 63/5736 ze dne 28. 5. 2019

12/1476                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, ve výši Kč 307 000,-- na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

12/1476                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup