Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5242 ze dne 11.3.2019

12/1478                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2019, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkovým organizacím:

a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.666 tis. Kč

b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, ve výši 1.666 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup