Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 63/5735 ze dne 28. 5. 2019

12/1479                         13. 6. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO 68899092, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

12/1479                         13. 6. 2019
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup