Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5756 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

12/1506                         13. 6. 2019
1. schvaluje

Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup