Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

12/1517                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 – 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup