Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

12/1518                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

rezignaci PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA z funkce předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (příloha č. 1)

12/1518                         13. 6. 2019
2. volí

a)    RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

b)   PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup