Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

13/1519                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Šárky Šimoňákové Ing. Tomáše Kuči o  ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup