Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/446 ze dne 7. 2. 2017

č. 8/599 ze dne 28. 2. 2017

3/152                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu obchodní společnost Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

3/152                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup