Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

13/1520                         12. 9. 2019
1. volí

ověřovatelé zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019

- Mgr. Martina Nováková, DiS

- Ing. Ivan Strachoň


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup