Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

13/1521                         12. 9. 2019
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019 ve složení

-        Radomíra Vlčková – předsedkyně

-        Ing. Michal Brunclík

-        Ing. Jiří Carbol

-        Ing. Petr Havránek

-        Mgr. Josef Alexander Matera

-        Ing. Radim Přeček


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup