Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

13/1522                         12. 9. 2019
1. schvaluje

program 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup