Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6137 ze dne 27. 8. 2019

13/1523                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu
    zpět - nové hledání
    frame-scrollup