Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6106 ze dne 30. 7. 2019

13/1524                         12. 9. 2019
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Sylvu Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Mgr. Veroniku Gajzlerovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.3 paní Jiřinu Chlebovskou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Bc. Marcelou Mrózkovou Heříkovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup