Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 61/5426 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5607 ze dne 28. 5. 2019

č. 56/4968 ze dne 12. 2. 2019

č. 67/6033 ze dne 30. 7. 2019

13/1525                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

darovat

a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů,

b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic,

c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

13/1525                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů,

b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic,

c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup