Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5871 ze dne 25. 6. 2019

č. 66/5954 ze dne 16. 7. 2019

13/1527                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup