Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5909 ze dne 25.6.2019

č. 63/5611 ze dne 28.5.2019

č. 64/5821 ze dne 11.6.2019

č. 67/6045 ze dne 30.7.2019

č. 65/5924 ze dne 25.6.2019

č. 67/6044 ze dne 30.7.2019

č. 64/5804 ze dne 11.6.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1378 ze dne 13.6.2019

13/1529                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 25. 5. 2019 do 19. 8. 2019, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup