Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6216 ze dne 27. 8. 2019

13/1530                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup